Oferta

NOWOŚĆ!!! - SKANING LASEROWY

LEICA NOVA MS50 
LEICA NOVA MS50                                           LEICA SCANSTATION C10

* pomiary geodezyjne
   - mapy do celów projektowych
   - pomiary sytuacyjno-wysokościowe
   - inwentaryzacje
* rozgraniczenia nieruchomości
* podziały nieruchomości wraz ze sporządzeniem
   dokumentacji do celów notarialnych
* obsługa w procesie inwestycji budowlanych
  - projekty architektoniczne
  - doprowadzenie dokumentacji do pozwolenia na budowę
* doprowadzanie do zgodności pomiędzy stanem
   w księgach wieczystych a ewidencją gruntów
* pomiary kontrolne zasiewów
* skaning laserowy